Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ศึกษา เรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลตำบลร้องกวาง
ฐานกิจกรรม | 26 สิงหาคม 2565 16:05:40

22/8/65 ##ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้ (หน่วยประสานงาน อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่ จ.แพร่) โดย..นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพระราชดำริฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยาและวิชาพฤษศาสตร์ ##ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.เทศบาลตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เข้ามาศึกษา และเรียนรู้

#การสำรวจพรรณไม้

#การเก็บตัวอย่างพรรณไม้

#การทำแห้งพรรณไม้

#การวาดภาพตัวอย่างพรรณไม้

รูปกิจกรรม