Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ติดต่อสอบถาม
ทั่วไป | 4 มีนาคม 2562 14:23:29

งานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

(University Acadamic Service Center : Univerv  MJUP)

17  หมู่ 3 ต.แม่ทราย  อ.ร้องกวาง จ.แพร่  54140 

โทร 0 5464 8593-5 ต่อ 6015 มือถือ 090-1506749

(หรือสอบถามการเข้าศึกษาดูงาน ฐานกิจกรรมภายใน วิทยากร ภายใน)