ข่าวประกาศ ดูทั้งหมด

ปุ๋ยชีวนวัตกรรมตามหลัก BCG molel
15 มิถุนายน 2565 15:27:32

ชีวนวัตกรรมจากพืชสีคราม:เซรั่มห้อม
15 มิถุนายน 2565 15:23:33

การอบรมการขยายพันธุ์พืช
2 มิถุนายน 2565 16:19:49

การอบรมเรื่องความสมบูรณ์ของดินและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชปลอดภัย
2 มิถุนายน 2565 16:18:42

การอบรมการเลี้ยงไส้เดือนและการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชปลอดภัย
2 มิถุนายน 2565 16:00:50

การอบรมการเพาะงอกเชิงการค้า
2 มิถุนายน 2565 16:00:09

การอบรมการผลิตน้ำหมัก/สารสกัดพืชสมุนไพร ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช
2 มิถุนายน 2565 15:59:32

การอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกเมล่อนในระบบดินทรายเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2 มิถุนายน 2565 15:58:52

การผลิตอาหารสัตว์ด้วยจุลินทรีย์และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
2 มิถุนายน 2565 15:58:13

การเลี้ยงแหนแดงจากมูลสัตว์ร่วมกับไคโตซานเพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพตรึงไนโตรเจน
2 มิถุนายน 2565 15:57:33

การเลี้ยงไส้เดือนดินจากเศษอาหารและมูลสัตว์
2 มิถุนายน 2565 15:56:31

นวัตกรรมปุ๋ยและวัสดุปลูกชีวภาพจากขยะเปียก
2 มิถุนายน 2565 15:55:25

การผลิตแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนร่วมกับวัสดุตัวกลางชีวภาพจากฝุ่นข้าวโพดอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืช
2 มิถุนายน 2565 15:54:53

การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ชนเพื่อการค้า
2 มิถุนายน 2565 15:52:57

การจัดการไม้มีค่าและเห็ดป่ากินได้
2 มิถุนายน 2565 15:52:17

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมหัวเชื้อและการเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา
2 มิถุนายน 2565 15:51:35

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะขยายเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อสร้างรายได้
2 มิถุนายน 2565 15:45:37

พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์
2 มิถุนายน 2565 15:44:45

ปฎิทิน ดูทั้งหมด

2
Sunday
October 2022
3
Monday
October 2022

กิจกรรม ดูทั้งหมด

  • ดูทั้งหมด
  • ฐานกิจกรรม
  • ศึกษาดูงาน
  • วิทยากร
  • การถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้
  • ทั่วไป