Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ค่ายทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตโรงเรียน เทศบาลทุ่งโฮ้ง
ฐานกิจกรรม | 26 สิงหาคม 2565 16:01:03

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยได้จัดค่ายทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียน เทศบาลทุ่งโฮ้ง จำนวน 80 คน

รูปกิจกรรม