Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานศูนย์ภายใต้ส่วนงาน ครั้งที่ 1
ทั่วไป | 26 สิงหาคม 2565 15:54:34

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานศูนย์ภายใต้ส่วนงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  ปานง่อม ผู้ช่วยคณบดี และคณะกรรมการเข้ารวมประชุม เพื่อหารือและขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ฯ ต่อไป

รูปกิจกรรม