Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ ระดับชั้นอนุบาลทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ม้าเพื่อนันทนาการ และตำรวจพันธุ์ดี
ฐานกิจกรรม | 18 กุมภาพันธ์ 2564 10:24:32

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 วลา 9.00 น. -12.00 น.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแพร่ห้อง MEP ระดับชั้นอนุบาล ได้ทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ม้าเพื่อนันทนาการ และตำรวจพันธุ์ดี เด็กๆได้เรียนรู้การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การสร้างสมาธิบนหลังม้า กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจากรองคณบดี อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน กล่าวต้อนรับ ร่วมกับรองผู้บังคับการจังหวัดแพร่

รูปกิจกรรม