Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเวลารู้ (OBEC Active Learning Camp) โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์
ฐานกิจกรรม | 27 กุมภาพันธ์ 2563 14:49:49

งานบริการวิชาการ คณาจารย์กลุ่มศึกษาพื้นฐาน และบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ จัดทำค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเวลารู้ (OBEC Active Learning Camp) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปฏิบัติการผลิตและตรวจสอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกิจกรรม STEM (นาวาพาเพลิน)

รูปกิจกรรม