Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
โรงเรียนบ้านป่าแดง -หนองแขม ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน | 21 กุมภาพันธ์ 2563 15:50:55

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง -หนองแขม จำนวน 74 คน เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และประสบการณ์

รูปกิจกรรม