Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน | 27 กุมภาพันธ์ 2563 14:47:41

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์อนุบาล 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 จำนวน 120 คน เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฐานเกษตรปลอดภัยของสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และสัตว์เลี้ยงนันทนาการสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ กิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ติดไม้ติดมือไปด้วยพันธุ์ผักแม่โจ้-แพร่ ผักสดๆ ไปฝากผู้ปกครอง

รูปกิจกรรม