Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะลูกเสือ ยุวกาชาด ร.ร เทศบาลวัดเหมืองแดง เข้าค่ายและทำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ณ สนามกีฬาทรงวุฒิ
ฐานกิจกรรม | 17 ธันวาคม 2562 12:31:46

เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 คณะลูกเสือ ยุวกาชาด ร.ร เทศบาลวัดเหมืองแดงเข้าใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬาทรงวุฒิ ในการเข้าค่ายและทำกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดโดยในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นการทำกิจกรรมส่วนของฐานมหาวิทยาลัย ในการให้ความรู้ทางวิชาการและฐานค่าย
กิจกรรม ได้รับความรู้ ทักษะวิชาการ และความสนุกกลับไปกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว

ภาคเช้า
เป็นการเข้าเรียนรู้ฐานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์และพี่ๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเป็นผู้ดูแล ดังนี้
ฐาน 1. ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดป่าไมคอร์ไรซา
ฐาน 2 ฐานทำยาหม่อง
ฐาน 3 ฐานไอติมเย๊น เย็น
ฐาน 4 ฐานผักพื้นบ้าน

ภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรม โดยมีคณาจารย์และพี่ๆ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นพี่ผู้ดูแล
ฐาน 1 เรื่องนี้มีเงื่อนงำ
ฐาน2 ลูกไม้หล่นไกลต้น
ฐาน 3 แบล็คโฮล์โอ้โห
ฐาน 4 แมงมุมขนไข่
ฐาน 5 หมอเป้งที่รัก คักๆคุคิ ทะลุมาเลย อิอิ คิคิ คุคัก

รูปกิจกรรม