Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โครงการบริการวิชาการ วิจัย ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่จังหวัดแพร่
ทั่วไป | 18 พฤศจิกายน 2562 16:10:53

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมชม โครงการบริการวิชาการ วิจัย ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พื้นที่จังหวัดแพร่ ดังนี้

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่า
ไมคอร์ไรซาแบบจำลองธรรมชาติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ณ บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ

โครงการ หม้อห้อมป้าเหงี่ยม เเละอนุรักษ์หม้อห้อม ทุ่งโฮ้ง
ณ อำเภอเมือง
เจ้าของโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย

โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้านแม่ลานเหนือ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ณ อำเภอลอง
เจ้าของโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์

เยี่ยมชม บ้านแม่พุงหลวง ณ อำเภอวังชิ้น
โดย : อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา

ทุกพื้นที่ได้รับคำชื่นชมในการเข้าพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ เป็นที่รู้จักและชื่นชมของคนในชุมชนอย่างน่าชื่นใจ

รูปกิจกรรม