Skip Navigation Linksหน้าแรก > ข่าวทั้งหมด > ข่าว
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน | 21 กุมภาพันธ์ 2563 15:52:37

ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) จำนวน 158 คน ทัศนศึกษาฐานเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ , ฐานสัตว์เลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจและนันทนาการ, ฐานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

รูปกิจกรรม